Archive for the 'Non-sense Ramblings' Category

Lalaking Walang Bayag

• Tuesday, 5 May 2009 • 4 Comments

Waiting in vain

• Monday, 27 April 2009 • 5 Comments

Virtual Loser

• Wednesday, 14 January 2009 • 6 Comments

Paano ba magpaalam?

• Tuesday, 2 December 2008 • 8 Comments

Mga Maliligayang Pagbati

• Saturday, 12 July 2008 • 5 Comments

Dragon

• Sunday, 18 November 2007 • 4 Comments

Ngayon at nitong nakaraang dalawang araw…

• Sunday, 11 November 2007 • 10 Comments