Archive for November, 2007

Virgin ako… sa pag-tag…

• Wednesday, 28 November 2007 • 8 Comments

Dragon

• Sunday, 18 November 2007 • 4 Comments

Ngayon at nitong nakaraang dalawang araw…

• Sunday, 11 November 2007 • 10 Comments